Vakaro pasakojimai online dating

Mūsų šeima apsisprendė pasilikti dar tada, kai frontas kiek stabilizavosi ant Nemuno krantų.

Nelengva buvo — jokio objektyvaus patarimo iš šalies, jokios objektyvios informacijos. Prieš porą savaičių buvau nuvykęs į Kauną, tikėdamasis sutikti vieną kitą iš vyresniųjų draugų. Gatvės sausakimšai prisigrūdusios besitraukiančių vokiečių kariuomenės dalinių ir lagaminais apsikrovusių civilių.

įvykiai ir pergyvenimai vienas šalia kito sukuria tragiško laikotarpio tautos kančių, vilčių ir pastangų panoramą.

.palaiminki mano mylimuosius ir visą mano Tautą, o ypač Tėvynės gynėjus, našlaičius ir visus kenčiančius už Tiesą. Knygos struktūra — mozaikinė: paskiri įvykiai, pergyvenimai, ištikę Lietuvį 1944 metais bolševikam antru kartu atėjus.

Prieš mėnesį laiko pirmosios mūsų krašto sodybos rytuose virto pelenų krūvomis.

Mūsų trijų milijonų ramių ūkininkų laukuose ėjo kova tarp dviejų milžinų, nešusių ir nešančių mums lygų siaubą tiek iš Rytų, tiek iš Vakarų, šiai kovai vykstant mūsų arimuose, mes tegalėjome būti tik stebėtojų vaidmenyje, šiuo metu mums, trims milijonams, buvo pasilikę dvi alternatyvos: ar likti savo žemėj ir toliau tęsti kovą, pradėtą prieš ketverius metus, visame krašte, visomis jėgomis ir visomis priemonėmis, ar trauktis iš kovos apkasų krašte į Vakarus su viltimi pasiekti išlaisvintus Vakarų demokratinius kraštus.

Pakeliui visur buvo pilna vokiečių kariuomenės dalinių. Tai ukrainiečių, gudų, kazokų ir kitų tautų mišinys, šie kariai buvo visiškai be jokios disciplinos ir pakelėse plėšikavo.

Jis yra pats linksmiausias ir guodžias: Ore staiga nutyla minų švilpimas.

Laukuose išsidraikę, paskubomis traukiasi šiaurės vakarų link paskutiniai vokiečių karių siluetai.

Knyga yra betgi ir asmeninės tragedijos dokumentas.

Įvykiai ir vaizdai čia yra tie, kuriuos matė, girdėjo ir pergyveno jaunas patriotas, universiteto darbuotojas, kuris buvo pasiryžęs liktis tėvynėje ir laikytis okupanto diktuojamo legalaus gyvenimo sąlygose.

Leave a Reply

 1. umecit online dating 09-May-2016 21:32

  Single mom Phaedra visited the dentist with her kids.

 2. countrysidedating nl 22-Jun-2016 20:05

  Well, a few weeks later, I ran into him at Mike's house. Read On Added: | Category: Gay Male | Avg Score: 4.6 | Words: 675 | Tags: gay blowjob first time | 6 Comments Theo craves straight married men…

 3. raspoutine depardieu online dating 19-Jun-2016 02:57

  They are free to use by Kings Hill residents and those who work on Kings Hill for leisure use only.

 4. zachery quinto dating 09-May-2016 14:49

  To help personalise content, tailor and measure ads and provide a safer experience, we use cookies.

 5. watch sex drive online original 25-Oct-2016 10:26

  Thousands of live phone girls for you to watch and chat with on your mobile device.